Ανίχνευση και παρακολούθηση καρδιακών αρρυθμιών με ψηφιακές μεθόδους Π#Η Μ#Ν Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Ανίχνευση και παρακολούθηση καρδιακών αρρυθμιών με ψηφιακές μεθόδους

ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΠολυχρόνηςDILAVERIS Polychronis MD PhD FESC Vice-Chair e-Cardiology WG at the ESC 1st Department of Cardiology University of Athens Medical School
MD PhD FESC Vice-Chair e-Cardiology WG at the ESC 1st Department of Cardiology University of Athens Medical School