Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε ειδικούς πληθυσμούςΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Κ#Η Γ#Π 15!! Γ#Π 18!! Γ#Π 26 Γ#Π 02!!

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε ειδικούς πληθυσμούςΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Καρδιολόγος Επιμελητής ΕΣΥ Καρδιολογικό Τμήμα ΓΝΜΑ Έλενα Βενιζέλου Αθήνα
Καρδιολόγος Επιμελητής ΕΣΥ Καρδιολογικό Τμήμα ΓΝΜΑ Έλενα Βενιζέλου Αθήνα