Αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού Η συμβολή της Επεμβατικής Ακτινολογίας. Β#Α Γ#Π 03!!

Αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού Η συμβολή της Επεμβατικής Ακτινολογίας.

ΣΟΥΦΤΑΣ Βασίλειος Αν. Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας ΔΠΘ Διευθυντής Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΔΠΘ και Τμήματος Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
Αν. Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας ΔΠΘΔιευθυντής Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΔΠΘ και Τμήματος Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.